Dziś jest sobota, 18 wrzesień 2021 r.
imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef
Aktualności  27 sierpnia 2021 r.
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Śledziku
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo,
w związku z brakiem nowych wytycznych dla przedszkoli, jednocześnie po konsultacji z pracownikiem SANEPIDU, jesteśmy zobowiązani do utrzymania i przestrzegania procedur związanych z reżimem sanitarnym, obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021.

Przypominamy zatem o zasadach obowiązujących podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19

 1. Cel procedury
 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób, które przebywają
  w placówce.
 3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 1. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad  przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki
 • sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.
 1. Zakres  procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, gdy najbliższe otoczenie dziecka jest zdrowe, nikt z członków rodziny nie jest chory, nie przejawia objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola zabawek i przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci najmłodszych, gdy jest to niezbędne do dobrego funkcjonowania dziecka
  w przedszkolu. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy osobistych dziecka.

 

II. Ustalenie stanu zdrowia dziecka

 1. Dziecko może mieć mierzoną temperaturę ciała przez pracownika placówki.
 2. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
 3. Rodzic przyprowadza do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko, bez najmniejszych oznak choroby.

 

 III. Przyprowadzanie dziecka do placówki

 1. Rodzic zgłasza telefonicznie lub mailowo datę przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 2. W oczekiwaniu na odbiór dziecka zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 1,5 m odległości od innych osób.
 3. Pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodzica przed wejściem głównym do placówki.
 4. Pracownik placówki odbiera dziecko od rodziców (może wziąć maksymalnie dwójkę dzieci). Odpowiedzialny jest za zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się, umycie
  z dzieckiem rąk oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali.
 5. Do budynku przedszkola mogą wejść rodzice w następujących przypadkach:
 1. rodzic lub opiekun dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną lub dziecka płaczącego, wymagającego obecności rodzica/opiekuna;
 2. rodzice, którzy regulują sprawy w sekretariacie.

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci, którzy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowują zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
 4. opiekunowie zobowiązani są stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

IV.Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzic/opiekun odbierający dziecko, podaje przez domofon imię i nazwisko dziecka.
 2. Rodzic oczekuje na dziecko przed wejściem głównym do budynku utrzymując co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.
 3. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, pomaga ubrać się w szatni i odprowadza dziecko do rodzica.
 4. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli w sposób ustalony na zebraniach grupowych.
 5. Do budynku przedszkola po odbiór dziecka mogą wejść rodzice w następujących przypadkach:
 1. rodzic lub opiekun dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną lub dziecka płaczącego, wymagającego obecności rodzica/opiekuna;
 2. rodzice, którzy regulują sprawy w sekretariacie.

6. Opiekunowie odbierający dzieci, którzy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowują zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
 4. opiekunowie zobowiązani są stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Wchodzenie do budynku przedszkola, do przestrzeni wspólnej, czyli holu i szatni jest zasadne tylko
  w sytuacjach tego wymagających, m.in. stan psychiczny dziecka, choroba dziecka, odpłatność, sprawy grupowe, rozmowa z nauczycielem.
 2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
 4. Zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 5. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1.09.2020 r. do odwołania przez Dyrektora Przedszkola.
Pozostałe aktualności
wybierz rok
27 sierpnia 2021 r.
Zapraszamy na spotkania organizacyjne.
27 sierpnia 2021 r.
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego
23 sierpnia 2021 r.
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022
23 sierpnia 2021 r.
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 - informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację prze
23 sierpnia 2021 r.
Dzień adaptacyjny
6 lipca 2021 r.
Poszukujemy nauczyciela
23 czerwca 2021 r.
EDUKARIUM 2021 i Dzień Adaptacyjny
23 czerwca 2021 r.
Życzenia z okazji Dnia Tyty
7 czerwca 2021 r.
Dzień Pomarańczowy
30 marca 2021 r.
Zdjęcia świąteczne
>> Pozostałe aktualności
W ramach strony Przedszkole Pod Tęczą stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.