Formularz

  Karta zgłoszenia dziecka do PN "Pod Tęczą" w Inowrocławiu


  1. Informacje o dziecku  Adres zamieszkania


  Odległość od miejsca zamieszkania

  dane do SIO i ubezpieczenia

  2. Dane rodziców

  Mama:

  Adres zamieszkania  Tata:

  Adres zamieszkania  3. Osoby (poza rodzicami) upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:

  4. Oczekiwania, sugestie, pomoc na rzecz placówki, inne uwagi:

  5. Oświadczenie: