Grupa 5 Słoneczka

nauczycielka:
mgr Marta Skrzypczak

asystentka:
Magdalena Klemke