Joanna Cichocka

nauczyciel początkujący

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Tytuł licencjata uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Pedagogika- edukacja elementarna i język angielski.

Swoje kompetencje podnosi poprzez rozpoczęcie studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Pedagogika- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz przez udział w szkoleniach i warsztatach.

Kadra

Nasz zespół: nauczyciele wych. przedszkolnego, asystentki, pracownicy sekretariatu, kuchni i rzemieślnicy.

Nasza kadra

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia