Projekt edukacyjny „W poszukiwaniu tęczy”

Każde dziecko ma od urodzenia pęd witalny,
który pcha je do zdobywania świata.
Szacunek dla tego pędu jest warunkiem tworzenia

(O. Decroly)

Tęcza – zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, widocznego gdy Słońce oświetla kroplewody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia światła załamującego się i odbijającego się wewnątrz kropli wody (np. deszczu) o kształcie zbliżonym do kulistego.

Rozszczepienie światła jest wynikiem zjawiska dyspersji, powodującego różnice w kącie załamania światła o różnej długości fali przy przejściu z powietrza do wody i z wody do powietrza. Światło widzialne (z antropocentrycznego punktu widzenia) jest widzialną (postrzegalną wzrokiem) częścią widma promieniowania elektromagnetycznego i w zależności od długości fali postrzegane jest w różnych barwach. Kiedy światło słoneczne przenika przez kropelki deszczu, woda rozprasza światło białe („mieszaninę” fal o różnych długościach), na składowego różnych długościach fal (różnych barwach), i oko ludzkie postrzega łuk składający się z sześciu kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. To są właśnie kolory tęczy.

Pomimo faktu, że w tęczy występuje niemal ciągłe widmokolorów, tradycyjnie uznaje się, że kolorami tęczy są: czerwony (na zewnątrz łuku), pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy (wewnątrz łuku).

Tęcza pojawia się często w mitologii, religii, literaturze i sztuce.

Motyw tęczy w nazwie przedszkola oraz w projekcie wiąże się z pozytywnym

i optymistycznym nastrojem kojarzącym się z tym zjawiskiem atmosferycznym. Barwy tęczy są jak kolorowy i radosny świat dziecka.

Nadrzędnym celem edukacji przedszkolnej jest wspieranie rozwoju małego człowieka. Podstawową formą działalności małego dziecka jest zabawa, a aktywność i ciekawość są siłą napędową jego rozwoju. W procesie tym należy pomagać wychowankowi rozwijać różnorodne umiejętności takie jak: samodzielność, kreatywność, umiejętność dostrzegania problemów, planowania i realizowania zadań, kompetencje społeczne oraz postawy kształtowane w relacjach ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym i kulturowym. Rozwój osobowości jest rezultatem wielostronnego intensywnego uczestnictwa dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata. Pierwsze przejawy aktywności poznawczej dziecka stanowią podstawę do powstawania w dalszym rozwoju zainteresowań, które z kolei pozostają w ścisłym związku z potrzebami człowieka, jego zdolnościami, wymagają zaangażowania emocjonalnego i poznawczego.

Pragniemy zatem, aby podjęte przez nas działania były tak wielobarwnym zjawiskiem jak tęcza. Projekt „W poszukiwaniu tęczy” to okazja do radosnej zabawy dzieci z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych w przedszkolu. Każdy z kolorów tęczy oznacza konkretny rodzaj aktywności dziecięcej podejmowanej w przedszkolu. Dodano jeszcze kolor biały.

 I tak kolorom przypisano różne rodzaje edukacji, które w zintegrowany sposób realizowane są w przedszkolu:

  • kolor fioletowy – edukacja społeczna i obywatelska, otoczenie techniczne
  • kolor granatowy – edukacja matematyczna
  • kolor niebieski – edukacja emocjonalna i świat wartości
  • kolor zielony – edukacja przyrodnicza i ekologiczna
  • kolor żółty – edukacja językowa
  • kolor pomarańczowy – edukacja zdrowotna, higiena, bezpieczeństwo
  • kolor czerwony – edukacja artystyczna /muzyczna,plastyczna, teatralna/
  • kolor biały – procesy poznawcze

Zdrowie przedszkolaka

W tym miejscu przekazujemy wskazówki dotyczące zdrowia dzieci oraz informacje na temat chorób w grupie.

Zdrowie przedszkolaka

Materiały wideo

Wideo eget ullamcorper. Maecenas quis justo pulvinar, ultrices arcu ut, ornare ex urna eget ullamcorp

Materiały wideo