Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego.

Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce.

Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom placówek oświatowych życzymy sukcesów pedagogicznych,  energii w nieustającym zgłębianiu tajników nauczania, uśmiechu na twarzach dzieci oraz wdzięczności rodziców.

Informacje bieżące

Tutaj przedstawiamy sprawy bieżące dotyczące aktualnej działalności.

Informacje bieżące

Ważne informacje

Tu staramy się przekazać naprawdę istotne informacje.

Ważne informacje