Nasze certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikaty ekologiczne

Realizację projektów edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2004/2005. Początkowo były to projekty w ramach ubiegania się o Zielony Certyfikat (otrzymaliśmy wszystkie możliwe nagrody) oraz o Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi. Zdobyliśmy 1 x certyfikat I stopnia (Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej), 5 x certyfikat II stopnia (Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi) oraz nagrodę dla najlepszego przedszkola w Polsce. Realizowaliśmy także projekty: „10 kroków w stronę zrównoważonego rozwoju, czyli jak być zielonym konsumentem”, „Przedszkole zrównoważonego rozwoju”, „Poznajemy i chronimy polskie lasy” oraz „Wody naszego miasta – Inowrocław 2014”; „Zielona Flaga nad Tęczą”. Na realizację projektów otrzymaliśmy kilkakrotnie dofinansowanie z Urzędu Miasta Inowrocławia. W ramach aktywności ekologiczno-przyrodniczej współpracujemy m.in. z Urzędem Miasta Inowrocławia, Nadleśnictwem Gniewkowo, innymi placówkami oświatowymi.

Certyfikaty ogólne

Od początku naszej działalności systematycznie wykorzystujemy Metodę Dobrego Startu w pracy z dziećmi. Nasze działania zostały docenione przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Już trzykrotnie otrzymaliśmy certyfikat za propagowanie tej metody we wspieraniu rozwoju małego dziecka.

Kadra

Nasz zespół: nauczyciele wych. przedszkolnego, asystentki, pracownicy sekretariatu, kuchni i rzemieślnicy.

Nasza kadra

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia