Goście z Hiszpanii

Przez trzy dni, od 20 do 22 marca, nasze przedszkole odwiedziły nauczycielki z Hiszpanii. Do współpracy zaprosiła nas Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego, w której to realizuje sie program Erasmus+, a jego głównym celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej oraz wymiana doświadczeń osób zaangażowanych w nauczanie.

Goście mieli okazję obserwować naszą codzienność oraz uczestniczyć w zajęciach, na których wychowawczynie prezentowały metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W poniedziałek Panie obserwowały zajęcia z rytmiki w grupie Tygryski, sposób realizacji Klucza do Uczenia się – moduł Konstrukcje w grupie Duszków, a u Słoneczek – planowanie pracy wg Systemu Daltońskiego oraz wdrażanie do samodzielności w czasie celebracji wiosennego obiadu. Koniczynki zaprezentowały językową grę dydaktyczną.

Wtorek rozpoczęliśmy z Koniczynkami na sportowo wyjazdem na salę gimnastyczną, gdzie zajęcia ruchowe przeprowadził Pan Daniel Gorczyca. W kolejnej części dnia razem powitaliśmy wiosnę. Tygryski i Słoneczka zaprosiły Panie na zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu.

W środę Misie stworzyły dla gości wiosenną pracę plastyczną z wykorzystaniem metody Edukacji przez Ruch wg Doroty Dziamskiej. W grupie Gwiazdeczki odbyło się muzykowanie wg metody aktywnego słuchania Batii Strauss. Na zakończenie Panie z Hiszpanii przygotowały dla najmłodszej grupy teatrzyk pacynkowy – popularną katalońską bajkę.

Bardzo dziękujemy Pani Joannie Muszalskiej, nauczycielce języka angielskiego i hiszpańskiego w SP11 za obecność, nieocenione wsparcie językowe i cierpliwe tłumaczenie. 🙂 To trzydniowe spotkanie było dla nas niezwykłym doświadczeniem – zarówno dla dzieci, jak i dla wszystkich pracowników przedszkola. Jeszcze raz dziękujemy nauczycielom z „Jedenastki” za włączenie nas w swoje działania oraz polecamy się na przyszłość.

Informacje bieżące

Tutaj przedstawiamy sprawy bieżące dotyczące aktualnej działalności.

Informacje bieżące

Ważne informacje

Tu staramy się przekazać naprawdę istotne informacje.

Ważne informacje