Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Jej autorką jest prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska.

Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowiące budulec z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.

OBSZARY wyszczególnione w EDUKACJI MATEMATYCZNEJ E.Gruszczyk – Kolczyńskiej

 1. Orientacja przestrzenna;
 2. Rytmy;
 3. Liczenie;
 4. Rachowanie;
 5. Wiązanie przyczyny ze skutkiem. Rozumienie sensu równości i nierówności;
 6. Klasyfikacja;
 7. Kształtowanie pojęcia liczby;
 8. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią;
 9. Mierzenie długości;
 10. Mierzenie płynów;
 11. Waga i ważenie;
 12. Mierzenie czasu – kalendarze i zegar;
 13. Intuicje i zarys pojęć geometrycznych;
 14. Mała ekonomia;
 15. Konstruowanie gier.

W procesie uczenia pamiętamy, że:

 • Matematyki uczymy przez modelowanie (pokazujemy „jak”).
 • Organizujemy sytuacje, w których dziecko gromadzi doświadczenia.
 • Gwarantujemy wielość doświadczeń (budulec poznania), dzięki czemu następuje budowanie schematów, struktur poznawczych oraz kształtują się reprezentacje umysłowe, w tym wiadomości i umiejętności matematyczne.
 • Dziecko powinno mówić dużo => nazywa sens wykonywanych czynności, dostrzega to co dla niego ważne (diagnoza dziecięcego rozumowania). Nauczyciel mówi maksymalnie 7-9 słów jednorazowo.
 • Zachowujemy porządek merytoryczny – można realizować więcej, ale nie wolno pominąć żadnego z obszarów edukacji matematycznej.
 • Szanujemy dziecięcą logikę.
 • Dbamy o jakość doświadczeń, o ich różnorodność i intensywność.

Edukacja

Ogromny rozkwit dziecka w wieku 3-7 lat już nigdy się nie powtórzy. Ten czas wykorzystujemy właściwie.

Edukacja

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty