Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz (MDS)

Metoda Dobrego Startu jest stosowana w naszym Przedszkolu od samego początku działalności tj. od 2005 roku.

Celem tej metody jest rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, aktywizowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych i korygowanie zaburzeń tego rozwoju.

Metoda ta opiera się na śpiewaniu piosenek lub recytowaniu wierszyków przy jednoczesnym kreśleniu dobranego wzoru.

Metoda Dobrego Startu usprawniania i harmonizuje współdziałanie motoryki i psychiki poprzez korektę zaburzonych funkcji. Usprawnia jednocześnie analizatory, przyczynia się do kształcenia lateralizacji (stronności), orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, kształci także zdolność operowania symbolami.

Założenia Metody Dobrego Startu:

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

Występują w niej trzy elementy:

  • element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli  ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;
  • element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;
  • element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).

Nasza placówka dwuktrotnie otrzymała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Doceniono nas za systematyczne wykorzystywanie Metody Dobrego Startu w pracy dydaktycznej, podkreślając stosowanie metody we wszystkich grupach wiekowych.

Szczegóły w zakładce CERTYFIKATY: https://podtecza.pl/certyfikaty.html

Informacje dotyczące Metody: https://ptd.edu.pl/proftest/mds.html

W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone MDS odbywają się systematycznie i cyklicznie we wszystkich grupach wiekowych 2 razy w miesiącu. Pracujemy w oparciu o projekt edukacyjny „Małymi kroczkami po wielki sukces czyli Metoda Dobrego Startu w grupach przedszkolnych” autorstwa Natalii Kopytowskiej.

Edukacja

Ogromny rozkwit dziecka w wieku 3-7 lat już nigdy się nie powtórzy. Ten czas wykorzystujemy właściwie.

Edukacja

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty