Odimienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak

Odimienna Metoda Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak. 

Wprowadzanie dzieci w świat pisma

Odimienna Metoda Nauki Czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie technicznym, jak i semantycznym.

Źródłem inspiracji dla Autorki była filozofia i wskazówki Marii Montessori. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym. Program może być stosowany w każdym przedszkolu.

Kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadząc zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

Etapy pracy metodą:

  1. Etap pierwszy – inicjacja
  2. Etap drugi – ściana pełna liter
  3. Etap trzeci – nazywanie świata
  4. Etap czwarty – sesje czytania

W naszym przedszkolu nauczycielki stosują tą metodę już wielu lat. Dzieci, które od grupy najmłodszej uczestniczą w tego typu zajęciach, kończą przedszkole osiągając umiejętność płynnego czytania ze zrozumieniem.

Jeżeli dziecko trafia do przedszkola w późniejszym wieku, jako cztero-, pięcio-, sześciolatek też przeprowadza się z nim naukę czytania realizując po kolei opisane wyżej etapy.

Informacje o metodzie: http://www.iumw.pl/odimienna-nauka-czytania.html

Edukacja

Ogromny rozkwit dziecka w wieku 3-7 lat już nigdy się nie powtórzy. Ten czas wykorzystujemy właściwie.

Edukacja

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty