Plan daltoński

Od kilku lat zgłębiamy tajniki PLANU DALTOŃSKIEGO.  Efekty są fantastyczne 🙂

Cóż to takiego?

Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1973). Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst ok. 1905 roku, kiedy zaczynając swą karierę nauczycielską zmuszona była pracować z kilkoma klasami jednocześnie. Wtedy to właśnie wpadła na pomysł indywidualnej nauki każdego z uczniów. Poprosiła starszych uczniów, aby pomogli młodszym. Parkhurst chciała, aby nauczanie masowe w klasie zastąpić samodzielnym uczeniem się dzieci w szkole, pozwolić dzieciom uczyć się we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela.

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy dziecka. Umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

  1. Nauka odpowiedzialności (wolności)
  2. Nauka samodzielności
  3. Nauka współpracy

 

Więcej informacji na stronie: https://www.plandaltonski.pl

Edukacja

Ogromny rozkwit dziecka w wieku 3-7 lat już nigdy się nie powtórzy. Ten czas wykorzystujemy właściwie.

Edukacja

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty