Grupa 1 Misie

nauczyciele:
mgr Agnieszka Kinczewska – nauczyciel dyplomowany
lic. Małgorzata Kowalska – nauczyciel początkujący

asystentki:
lic. Hanna Mrugalska
Aleksandra Wieloszyńska