Grupa 2 Słoneczka

nauczyciele:
mgr Marta Skrzypczak – nauczyciel mianowany
lic. Edyta Kucharska – nauczyciel początkujący

asystentki:
Magdalena Klemke
Aleksandra Wieloszyńska

sala zielona