Grupa 2 Duszki

nauczyciele:
mgr Daria Nowak – nauczyciel dyplomowany
mgr Kamila Domagała – nauczyciel początkujący

asystentki:
Alicja Baran
Anna Drożdż