Grupa 3 Koniczynki

nauczyciele:
mgr Aleksandra Szadkowska – Marciniak – nauczyciel początkujący
lic. Klaudia Pułaczewska – nauczyciel początkujący

asystentka:
Jolanta Śliwińska