Grupa 4 Duszki

nauczycielki:
mgr Daria Nowak – nauczyciel dyplomowany
lic. Joanna Cichocka – nauczyciel początkujący (kontraktowy)

asystentka:
Anna Drożdż

sala pomarańczowa