Marta Skrzypczak

nauczyciel mianowany

nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. 

mgr pedagogiki
mgr pedagogiki: specjalizacja – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się.

W przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi zajęcia z zakresu usprawniania procesów poznawczych. Propagatorka pracy systemem Planu Daltońskiego.

Systematycznie podnosi kwalifikacje poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Kadra

Nasz zespół: nauczyciele wych. przedszkolnego, asystentki, pracownicy sekretariatu, kuchni i rzemieślnicy.

Nasza kadra

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia