Marzenna Kłos

nauczyciel dyplomowany

dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

(WSP w Bydgoszczy oraz Studium Wychowania Przedszkolnego)

 • mgr pedagogiki – specjalność wychowanie przedszkolne
 • nauczyciel dyplomowany /VI.2001/ z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
 • ekspert – wpisana na listę MEN /2001 i 2014/ numer eksperta 16 380/410;
 • ekspert – ogólnopolskiego programu Zielony Certyfikat /edukacja ekologiczna/
 • terapeuta kinezjologii edukacyjnej /2004/ nr 1281/04 oraz 101 nr 3464

Legitymuje się także dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie:

 • nauczania początkowego (Studium Doskonalenia Zawodowego N-li),
 • w zakresie informatyki (Studia podyplomowe – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy)
 • w zakresie zarządzania projektami z wykorzystaniem środków pomocowych UE (Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy).

Ponadto ukończyła szkołę coachingu (Pracownia Narzędzi dla Oświaty 2015).

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach. Prowadziła tam oddziały przedszkolne, potem klasy I-III.

Ponadto:

 • Współorganizowała lub organizowała:
  • warsztaty dla nauczycieli przedszkoli prowadzone przez autorów programów, podręczników, twórców alternatywnej metodyki w tym m.in.: prof. Edytę Gruszczyk – Koczyńską, Ewę Zielińską, Marię Królicę i Halinę Bednarczyk, Zofię i Zbigniewa Wójcików, animatorów KLANZY, Jadwigę Krzyżewską oraz innych edukatorów;
  • kilka edycji Forum Inicjatyw Ekologicznych, w tym m.in. prezentowała działania w zakresie ekologii oraz innowację pedagogiczną; prowadziła warsztaty dla uczestników z zakresu metod aktywizujących w edukacji;
  • I i II Wojewódzkie Targi Edukacyjne w Inowrocławiu oraz Konferencję na temat „Wczesne wspomaganie dziecka w wieku przedszkolnym”.
 • Prezentowała program innowacyjny oraz rozwiązania metodyczne dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego i ościennych.
 • Od wielu lat współorganizuje Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków.
 • Współautorka innowacji pedagogicznej W poszukiwaniu tęczy, dotyczącej wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez m.in. pobudzanie twórczej aktywności wychowanków z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Prowadziła zajęcia ze studentami studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej współpracując z uczelniami z Poznania, Gdańska, Gniezna czy Łodzi. Współpracowała także z wydawnictwami, prowadząc szkolenia dla nauczycieli.
Od 2021 roku jest ekspertem EduAkcji. Zaproszenie do współpracy wystosowane przez platformą edukacyjną EduAkcja, polegało na przeprowadzeniu cykl szkoleń z zakresu metodyki zajęć ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wraz z gronem pedagogicznym zdobyła dla Przedszkola wiele certyfikatów z zakresu edukacji ekologicznej w tym m.in. Zielony Certyfikat, tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej, Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi (6 krotnie), Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, czy też tytuł Władysława dla placówki oświatowej.

Przedszkole otrzymało także Certyfikaty Polskiego Towarzystwa Dysleksji za propagowanie oraz systematyczną pracę Metodą Dobrego Startu.

Jest propagatorem innowacyjnych metod pracy z dzieckiem. Wraz z radą pedagogiczną wdraża m.in.:

 • Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
 • system Daltoński
 • Odimienną Naukę czytania wg Ireny Majchrzak
 • czynnościowe nauczanie matematyki w oparciu o koncepcję prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • kinezjologię edukacyjną Denisona
 • System Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej
 • aktywne słuchanie muzyki wg koncepcji Batii Strauss
 • komunikowanie się z dziećmi wg Adele Faber
 • metodę zadaniową oraz metody aktywizujące.

Systematycznie podnosi kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach, forum, konferencjach lokalnych, wojewódzkich i krajowych. 

Kadra

Nasz zespół: nauczyciele wych. przedszkolnego, asystentki, pracownicy sekretariatu, kuchni i rzemieślnicy.

Nasza kadra

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia