Informacja – inspektor ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Przedszkolu Niepublicznym Pod Tęczą w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Mroczek. Z inspektorem odo można kontaktować się poprzez pocztę e-mail: iodo@amster.eu

Dla Rodziców

Tutaj znajdują się treści adresowane do Rodziców naszych wychowanków.

Dla rodziców

Ważne informacje

Tu staramy się przekazać naprawdę istotne informacje.

Ważne informacje