CERTYFIKAT z Metody Dobrego Startu

Już po raz drugi otrzymaliśmy Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji Tu bawimy się i uczymy Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

Certyfikat otrzymują placówki, które w swojej pracy dydaktycznej systematycznie stosują Metodę Dobrego Startu.

O uzyskanie certyfikatu Tu bawimy się i uczymy Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz mogą ubiegać się przedszkola ogólnodostępne, integracyjne, specjalne oraz oddziały przedszkolne i klasy pierwsze w szkołach. Aby otrzymać certyfikat, przedszkole/szkoła musi spełnić poniższe warunki:

1) zajęcia Metodą Dobrego Startu są regularnie prowadzone przynajmniej w połowie grup istniejących w przedszkolu lub połowie oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkole;

2) praca Metodą Dobrego Startu w tych grupach trwa przynajmniej od roku;

3) jedna z osób prowadzących zajęcia otrzymała dyplom ukończenia 100-godzinnego kursu doskonalącego „Metoda Dobrego Startu” prowadzonego według programu zaakceptowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, a pozostałe ukończyły co najmniej jedną sesję tego kursu.

Inne placówki (np. OREW) mogą się ubiegać o certyfikat po spełnieniu kryteriów 2. i 3. oraz kryterium 1. zmienionego zgodnie ze specyfiką placówki. Zmiany te muszą zostać uzgodnione z Zarządem Głównym PTD.

Certyfikat otrzymaliśmy z rąk Przewodniczącej PTD Pani Ewy Jakackiej na okres 1 września 2018 do 31 sierpnia 2021 roku.

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty