Harfa 2017

I miejsce    „Zespół Duszki” w Powiatowym Harcerskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Harfa 2017

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty