Współpraca się opłaca!

Współpraca się opłaca. Takie hasło przyświeca Wydziałowi Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu oraz Przedszkolu Niepublicznemu „Pod Tęczą”, które sfinalizowały umowę o współpracy. Złożyły się na nią m.in. wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów edukacyjnych czy transfer wiedzy i doświadczeń. WSG Inowrocław, które prowadzi kształcenie na kierunku „Pedagogika” korzystać będzie z zasobów kadrowych placówki oraz posiłkować sie będzie jej doświadczeniem przy tworzeniu programów studiów. Zarówno Uczelnia, jak i Przedszkole planują także udział we wspólnych wydarzeniach, takich jak Festiwal Nauki czy Dzień Europy, a także wzajemną promocję.

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty