XVII Przedszkolne Prezentacje Poetyckie

Dnia 7 kwietnia Kornelia Matuszak i Aleksandra Nowaczyk z grupy VI ,,Duszki” wzięły udział w XVII Przedszkolnych Prezentacjach Poetyckich pod hasłem „Dzieciaki – zwierzaki”. Prezentacje odbyły się w Przedszkolu nr 2 „U Jasia i Małgosi”. Dziewczynki przedstawiły wiersz Anny Przemyskiej „Masz tu kotku”. Dzieci przygotowała nauczycielka Dorota Płecha.

Brawo dziewczynki!!!

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty