Szkolenie dla nauczycieli – Metoda Dobrego Startu

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej na szkolenie z zakresu Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

Szkolenie poprowadzi pani Ewa Jakacka – pedagog, nauczyciel, Członkini zespołu autorki metody prof. Marty Bogdanowicz, 

współautorka publikacji i podręczników pomocniczych trener metody, praktyk, prezes Polskiego Towarzystwa Dyslekcji.

Cele wasztatów:

  • wdrożenie do stosowania metody w pracy z dziećmi dobrze rozwijającymi się – w celu wspierania ich rozwoju,   
  • przygotowania ich do nauki pisania i czytania,
  • przedstawienie możliwości wykorzystanie metody dla celu rehabilitacji dzieci o opóźnionym i nieharmonijnym rozwoju;
  • zaprezentowanie wersji metody i programów do ich realizacji:
        – piosenki i łatwe wzory (dla dzieci od 4 roku życia oraz dzieci opóźnionych w rozwoju),
        – piosenki i wzory literopodobne (dla dzieci w klasie 0 i dzieci ryzyka dysleksji)
        – piosenki i litery (dla uczniów klasy 0 i I, dla dzieci ryzyka dysleksji oraz dzieci dyslektycznych). W kursie mogą brać udział zarówno profesjonaliści jak i rodzice dzieci, którym potrzebna jest rehabilitacja.

Termin: 10 listopada 2018 (sobota)

Miejsce:  Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” ul. Łokietka 2 w Inowrocławiu

Godzina:  10:00 – 17:00

Koszt:  150 zł 

Zapisy: sekretariat Przedszkola „Pod Tęczą”  tel. 52 357 358 57

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty