Szkolenie dla nauczycieli z panią Jadwigą Pytlarczyk z zakresu wspierania dziecka i ppp

Dnia 16 października nauczyciele przedszkola niepubliczbengo „Pod Tęczą” wraz z nauczycielami z innych placówek brali udział w szkoleniu na temat wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu publicznym i niepublicznym.

Szkolenie poprowadziła dla nas pani Jadwiga Pytlarczyk – wieloletni pedagog, doradca metodyczny, autorka licznych publikacji dla nauczycieli i dyrektorów, a przede wszystkim autorka programu wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy”, „Z radością w świat” oraz „Odkrywam siebie i świat”. 

W czasie trwania szkolenia omówione zostały: zmiany w przepisach prawa, sprawy dotyczące obserwacji pedagogicznych, sposoby dokumentacji udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, planowanie form pomocy, nowe formy pomocy w przedszkolach, kwestia kształcenia specjalnego- realizacja treści orzeczeń, zagadnienia związane z indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Każda placówka otrzymała materiały multimedialne zgodne z tematem szkolenia. 

Serdecznie dziękujemy pani Jadwidze Pytlarczyk za odświeżenie i uporządkowanie naszej dotychczasowej wiedzy.

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia

Certyfikaty

Certyfikaty nie są naszym celem... Cenimy sobie drogę, która prowadzi do ich otrzymania.

Certyfikaty