Rytmika

Zajęcia rytmiki odbywają się 1 raz w tygodniu.

Ich celem jest m.in. umuzykalnienie dzieci, kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na elementy muzyki, umiejętność interpretowania ruchem muzyki, umiejętność gry na instrumentach, zabawy ze śpiewem oraz zabawy taneczne.

Zajęcia prowadzi:  mgr Agnieszka Gordon

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe

Edukacja

Ogromny rozkwit dziecka w wieku 3-7 lat już nigdy się nie powtórzy. Ten czas wykorzystujemy właściwie.

Edukacja