Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna rozpoczyna się po dokonaniu diagnozy wstępnej oraz po wyrażeniu zgody rodziców na prowadzenie terapii.

Głównym celem terapii jest usprawnienie narządów mowy oraz prawidłowa artykulacja głosek.

Zajęcia adresowane są głownie do dzieci 5-6 letnich oraz młodszych, u których występuje wyraźna potrzeba korekty narządów artykulacyjnych.

Terapia odbywa się 1 raz w tygodniu w grupach maksymalnie 3 osobowych.

Terapię prowadzi: mgr Daria Nowak

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe

Edukacja

Ogromny rozkwit dziecka w wieku 3-7 lat już nigdy się nie powtórzy. Ten czas wykorzystujemy właściwie.

Edukacja