WARSZTATY NAUKOWE Klub Ciekawskiego Malucha

Klub Ciekawskiego Malucha to warsztaty naukowe, w których uczestniczą dzieci 5 i 6-letnie z grup: Gwiazdeczki i Słoneczka wykazujące zainteresowanie zagadnieniami naukowymi. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu.

Cel nadrzędny: Wzbudzanie u dzieci chęci do aktywnego poznawania otaczającego świata, odkrywania jego tajemnic i wykształcania cech małego przyrodnika i badacza.

 • Dziecko interesuje się nauką

 • rozumie niektóre pojęcia związane z ekologią, chemią, fizyką i biologią;

 • prowadzi obserwacje i doświadczenia;

 • korzysta z różnorodnych źródeł informacji;

 • projektuje i przeprowadza badania;

 • pracuje w zespołach ekspertów;

 • dzieli się wiedzą z innymi dziećmi;

 • kształtuje poczucie tożsamości z otaczającym środowiskiem;

 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym;

 • podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;

 • rozumie znaczenie i piękno otaczającego środowiska naturalnego;

 • czuje się odpowiedzialne za stan środowiska w najbliższym otoczeniu;

 • wie, że należy dbać o środowisko przyrodnicze.

 

Planowana tematyka zajęć w roku szkolnym 2022/2023:

 • Październik: Ochrona środowiska
 • Listopad: Mali chemicy
 • Grudzień: Poznajemy żywioły
 • Styczeń: Fizyka dla najmłodszych
 • Luty: Prąd i jego właściwości
 • Marzec: Woda i jej właściwości
 • ​Kwiecień: Ziemia- nasza planeta
 • Maj: Zabawy badawcze- światło i woda

Warsztaty prowadzi mgr Kamila Domagała.

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe

Edukacja

Ogromny rozkwit dziecka w wieku 3-7 lat już nigdy się nie powtórzy. Ten czas wykorzystujemy właściwie.

Edukacja