WARSZTATY NAUKOWE Klub Ciekawskiego Malucha

Klub Ciekawskiego Malucha to warsztaty naukowe, w których uczestniczą dzieci 6-letnie z grup: Tygryski i Koniczynki wykazujące zainteresowanie zagadnieniami naukowymi. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu.

Cel nadrzędny: Wzbudzanie u dzieci chęci do aktywnego poznawania otaczającego świata, odkrywania jego tajemnic i wykształcania cech małego przyrodnika i badacza.
Cele szczegółowe:
– dziecko interesuje się nauką
– rozumie niektóre pojęcia związane z ekologią, chemią, fizyką i biologią
– prowadzi obserwacje i doświadczenia;
– korzysta z różnorodnych źródeł informacji;
– projektuje i przeprowadza badania;|
– pracuje w zespołach ekspertów;
– dzieli się wiedzą z innymi dziećmi;
– kształtuje poczucie tożsamości z otaczającym środowiskiem;
– współpracuje ze środowiskiem lokalnym;
– podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
– rozumie znaczenie i piękno otaczającego środowiska naturalnego;
– czuje się odpowiedzialne za stan środowiska w najbliższym otoczeniu;
– wie, że należy dbać o środowisko przyrodnicze.

Warsztaty prowadzi: mgr Oskar Wiśniewski z Mole School z Torunia.

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe

Edukacja

Ogromny rozkwit dziecka w wieku 3-7 lat już nigdy się nie powtórzy. Ten czas wykorzystujemy właściwie.

Edukacja