Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne odbywają się raz w tygodniu.

Uczestniczą w nich dzieci 5 – 6 letnie wykazujące zainteresowania i uzdolnienia plastyczne.

Przedszkolaki poznają wiele ciekawych technik artystycznych rozwijających ekspresję dziecka i pogłębiających ich wiedzę o możliwości zastosowania poznanych materiałów. Dorobek twórczy dzieci prezentowany jest na wystawie „Galeria Małego Artysty”.

Zajęcia prowadzi mgr Joanna Cichocka

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe

Edukacja

Ogromny rozkwit dziecka w wieku 3-7 lat już nigdy się nie powtórzy. Ten czas wykorzystujemy właściwie.

Edukacja